Specification

พื้นที่

พื้นที่รวม 2-1-29 ไร่ แบ่งเป็น

พื้นที่ก่อสร้างอาคาร (Gross Area)36,000 ตรม.
พื้นที่สำนักงานให้เช่า16,000 ตรม.

ความสูงของเพดาน

ระหว่างชั้นถึงชั้น(Floor to Floor)3.60 - 4.20 เมตร
ระหว่างพื้นถึงฝ้าเพดาน (Floor to Ceiling)2.70 - 3.20 เมตร

การรับน้ำหนักของพื้น

300 - 350 กก. ต่อ ตรม.

ระบบเสาเข็ม

ใช้เข็มเจาะชนิดเปียก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ความลึก 50 เมตร

ระบบโครงสร้าง

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระบบปรับอากาศ

เป็นระบบปรับอากาศรวม ชนิด Central Chilled Water System โดยมีเครื่องทำความเย็นจำนวน 3 ชุด ขนาดเครื่องละ 420 ตัน เครื่องเป่าลมเย็น (AHU) 4 ชุด ในแต่ละชั้น มีระบบ Chiller ขนาด 234 ตัน ที่รองรับการขอใช้บริการระบบปรับอากาศนอกเวลาทำการของผู้เช่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ระบบไฟฟ้า

ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 24 KV เดินสายผ่านเข้าสู่ชั้นใต้ดิน หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นชนิด Dry Type ขนาด 2,000 KVA จำนวน 2 ชุด จ่ายไฟฟ้าแรงต่ำให้ทั้งอาคาร และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 500 KVA จ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับระบบปั๊มน้ำ, แสงสว่างบันไดหนีไฟ, ลิฟท์, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบอัดอากาศ

ระบบ Two wire remote ควบคุมการปิดเปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดจากห้องควบคุมอาคาร เพื่อการประหยัดไฟและความสะดวกในการควบคุม

ระบบน้ำประปา

เป็นระบบจ่ายน้ำจากถังสูงในอาคาร มีถังเก็บน้ำสำรองที่ชั้นใต้ดินขนาด 540 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำบนหลังคาขนาด 128 ลบ.ม. ปั๊มสูบน้ำจากถังใต้ดินไปหลังคาขนาด 290 แกลลอนต่อนาที ที่ความสูงรวม 100 เมตร จำนวน 2 ชุด มีปั๊มน้ำเพิ่มความดันให้กับชั้นที่ 19 – 21

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เป็นระบบเติมอากาศแบบพื้นฐาน (Extended Aeration) ซึ่งง่ายต่อการควบคุมดูแล

การควบคุมการใช้พลังงาน

ระบบ Variable Speed Drive (VSD) เป็นระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าของปั๊มส่งน้ำเย็นและมอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ

ระบบ Power Meter เป็นระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้วิเคราะห์และจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร

ระบบเตือนไฟและการป้องกันอัคคีภัย

มีอุปกรณ์ตรวจจับทั้งชนิดควันและชนิดความร้อน ติดตั้งทุกบริเวณของอาคาร โดยแบ่งการควบคุมออกเป็น 26 โซน

โดยที่อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟนี้เป็นชนิดไม่ใช้สารกัมมันตภาพรังสี

บันไดหนีไฟทั้ง 2 ชุด ติดตั้งระบบอัดอากาศ ซึ่งจะอัดอากาศเข้าไปในบันไดหนีไฟ และระบบตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) เพื่อความปลอดภัย

มีปั๊มน้ำดับเพลิง 1 เครื่อง เป็นชนิดเครื่องยนต์ ความสามารถในการส่งน้ำ 750 ลบม./นาที ที่แรงดันรวม 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และมีปั๊มปรับเพิ่มความดันอีกหนึ่งชุดทุกชั้นรวมทั้งอาคารจอดรถมีหัว Sprinkler และสายดับเพลิง

ระบบลิฟท์

ประเภทจำนวนความเร็ว (เมตร/นาที)ความจุ (คน)
ลิฟท์โดยสาร 6 210 20
ลิฟท์ VIP 1 210 17
ลิฟท์ขนส่ง 1 150 24

ระบบรักษาความปลอดภัย

มีกล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมพื้นที่ในอาคารทั้งหมด