Advertising Service

จุดเด่นของอาคารศรีจุลทรัพย์ที่ขนานไปกับแนวทางด่วนขั้นที่สอง ทำให้ตัวอาคารมองเห็นได้ในระยะไกล และพื้นที่โฆษณาซึ่งมีความสูงถึง 33 เมตร

สื่อโฆษณารอบอาคารด้านนอก (Tower Wrap Advertising) จึงมีความโดดเด่น จดจำง่าย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จำนวนมาก

ในอัตราค่าเช่าเพียง 250 บาท/ตรม.

พื้นที่โฆษณาภายนอกของอาคาร