Office Space

อาคารศรีจุลทรัพย์เป็นอาคารสำนักงานสูง 22 ชั้น มีพื้นที่โดยรวม 16,000 ตารางเมตร

โดยพื้นที่สำนักงานให้เช่าจะอยู่ที่ชั้น 11-22 มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 280 – 1,000 ตรม.

Office Space Office Space