About Us

Get Adobe Flash player

อาคารศรีจุลทรัพย์ บริหารงานโดย บริษัท ศรีจุลทรัพย์ จำกัด ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2534 เพื่อประกอบธุรกิจหลักด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 679 ล้านบาท ตัวอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2538 เป็นอาคารสำนักงานสูง 22 ชั้น บนเนื้อที่สองไร่เศษ

ตัวอาคารออกแบบโดยสถาปนิกชั้นนำของโลก Mr.Robert G.Boughet ดำเนินการก่อสร้างโดย Thai Obayashi Co.,Ltd. ใช้แกรนิตคุณภาพดีเป็นวัสดุหลัก ทำให้ได้รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามโดดเด่น ประสานกับระบบอาคารอัจฉริยะ Building Automation System (BAS) ที่ช่วยควบคุมและประหยัดการใช้พลังงาน ตลอดจนเทคโนโลยีเคเบิลใยแก้วนำแสงและระบบสื่อสารอันทันสมัย ภายในตัวอาคารจึงมีความสะดวก สบาย ทันสมัย และครบวงจร โดยให้บริการ พื้นที่สำนักงานให้เช่า (Office Space), ออฟฟิศพร้อมใช้ขนาดเล็ก (Serviced Offices), บูทิคออฟฟิศ (Boutique Office), ห้องจัดเลี้ยงศรีจุลทรัพย์ (Banquet Room) ,พื้นที่โฆษณาภายในและนอกอาคาร (Advertising Service) และให้บริการพื้นที่เช่าขนาดเล็กสำหรับร้านค้าย่อย หรือ ตั้งบูธสินค้า